A környezetre káros hatással levő, időközben megszűnt bányatevékenységek miatt Balabányán, Gyergyóhollón, Orotván, Csíkszentdomokoson és Gyergyótölgyesen élők két évvel korábban mehetnek nyugdíjba. Ennek feltétele, ha minimum 30 éven át  a településen, vagy annak 8 kilométeres körzetében laktak. Ezt a törvénytervezetet ma az a képviselőház döntő fórumként szavazta meg. A törvénytervezet az államelnöki kihirdetést követően, a Hivatalos Közlönyben történő megjelenés után lesz hatályos.