Az Erdélystat.ro statisztikai portál tegnap közölt elemzése szerint Románia mind a lakossági hitelek, mind a lakossági bankbetétek rangsorában utolsó az Európai Unióban. Az egy főre jutó háztartási hitelállomány értéke 1555 euró volt Romániában 2020 januárjában, ami kevesebb mint tizede az EU-s átlagnak, ezzel a kelet-közép-európai országok rangsorában is az utolsó helyet foglalja el, Magyarország és Bulgária után. Amint az adatok regionális bontásából kiderül, Bukarestben és vonzáskörzetében az országos átlag háromszorosát is meghaladja a lakossági hitelállomány összege. Erdély viszont enyhén az országos átlag alatt szerepel a statisztikában. Míg Romániában átlagosan 1555, Erdélyben pedig 1367 euró az egy főre jutó hitelek összege, Székelyföldön ez csupán 497 euró. A nem teljesítő hitelek aránya 2020 januárjában Erdélyen belül a partiumi megyékben és Dél-Erdélyben volt a legmagasabb, Székelyföldön pedig a legalacsonyabb. Erdély a betétállomány statisztikájában is enyhén elmarad az országos átlagtól. Az egy lakosra vetített bankbetét-állomány Erdély egészében 2156 euró, Székelyföldön pedig 1453 euró volt 2020 januárjában.