A járványhelyzetben történő oktatásra vonatkozó sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány. A tanügyi törvényt módosító rendelet célja a tanulók, egyetemisták, valamint a tanügyben dolgozók tanuláshoz és egészséghez való jogának biztosítása – hangsúlyozza az oktatási minisztérium közleménye. A sürgősségi rendelet többek között előírja, hogy a járványhelyzet alakulásának függvényében az iskolák vezetősége a szülői bizottsággal való egyeztetést követően javaslatot tehet az online oktatásra való áttérésre. A megyei tanfelügyelőségeknek hetente jelentést kell tenniük az oktatási minisztériumnak a megyei vészhelyzeti bizottság által elrendelt intézkedésekről. A jogszabály azt is előírja, hogy amennyiben az iskolákban rendelkezésre álló termek nem elégségesek az illetékes hatóságok által megszabott egészségvédelmi szabályok betartásához, a megyei tanfelügyelőség a célnak megfelelő helyiségeket igényelhet a helyi önkormányzattól. Korlátozások esetén az oktatási minisztérium rendelettel módosíthatja a kerettantervbe foglalt óraszámot. A felsőoktatási intézmények esetében az egyetem szenátusa hozza meg a döntéseket a hallgatók fizikai jelenlétét feltételező tevékenységekkel kapcsolatban. A sürgősségi rendelet értelmében a záróvizsgák, a magiszteri vizsgák és a doktori dolgozat védése is megtartható online.