A Krónika tájékoztatása szerint a következő támogatási évre azok a szülők vagy gyámok pályázhatnak, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2019/2020-as tanévben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban. Az egyik kritérium, hogy az egy főre jutó reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 650 lejt. Továbbá csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el a most lezárult tanévben. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét.