Cseke Attila tárcavezető tegnap egy miniszteri rendeletben hagyta jóvá 138 új, korszerű és környezetbarát bölcsőde megépítését. Első körben a miniszteri rendelet egy bölcsőde megépítését hagyja jóvá minden municípiumban, kettőét pedig ott, ahol a lakosok száma meghaladja a 100.000-et. Továbbá 47 teljes indoklással ellátott bölcsődeépítési kérést hagyott jóvá a minisztérium, a fennmaradó 91 bölcsődeépítési projekt esetében, kéréskiegészítést vár a minisztérium az érintett önkormányzatok részéről. A rendelet 102 municípium és a főváros 6 kerülete számára hagyja jóvá a bölcsőde megépítését, amennyiben a hatálybalépést követő 60 nap alatt, a fennmaradó 91 építkezésre is beküldik az önkormányzatok a szükséges iratokat. Hargita és Maros megyében is 4-4 bölcsődét építenek, ezek közül egyet-egyet a megyeszékhelyen.