Az oktatásban dolgozók 60 százaléka betöltötte az ötvenedik életévét, a fiatalok pedig kevesen vannak. Az Európai Unió statisztikai hivatalának, az Eurostatnak az adatai szerint 2020-ban az elemi oktatásban dolgozó több mint 47 ezer pedagógus közül 28 ezer  volt 50 évnél idősebb. 7700 tanítónő és tanító az 55-ik életévét is betöltötte. A 30 évesnél fiatalabb kollégák aránya a 10 százalékot sem éri el. A Frames tanácsadó cég tanulmánya szerint a legifjabb oktatói gárda Szeben, Kolozs és Giurgiu megyékben, valamint Bukarestben dolgozik. Teleorman, Gorj és Krassó-Szörény megyékben alig éri el az 5 százalékot a fiatalok aránya.  1995-ben még közel 245 ezer fő dolgozott a tanügyben, jelenleg azonban már csak 209 ezer. A fokozódó pedagógushiány egyik fő oka az, hogy az oktatásban a bérek viszonylag alacsonyak, főleg, ha azokat más közalkalmazotti kategóriák fizetéseivel hasonlítjuk össze. Jelenleg a minimális pedagógusbér nettó 2647 lej, a maximális pedig 4700 lej.