Ezek közül mindegyik a községek és falvak szeméttelepe. A nyár közepétől a vidékieknek a regionális hulladéktárolókba kell majd azt a szemetet elszállítaniuk, amit nem tudnak otthon komposztálni. Ehhez viszont meg kell épüljenek ezek a regionális tárolók is.

„Egy ilyen hulladéklerakó minimum 300-350 ezer lakosra van tervezve, akkor lehet a lakosság által elfogadható díjakat szabni a lerakásra, hogyha regionális szinten gondolkodunk, illetve ez a minimum 300-350 ezer ügyfél egy hulladéklerakóba szállítja a hulladékát.”

– magyarázta Tóth László, a székelyudvarhelyi regionális hulladéktároló vezetője. A cekendi lerakót 4 millió euróból építették meg, és nemsokára el kezdik felszámolni az illegális szeméttelepeket is. A hazai hulladéklerakóknak egyébként több mint 90 százaléka nem felel meg az európai normáknak, és több ezer ezek közül a községek, falvak szeméttelepe.

„Nagyobb odafigyelést kell erre fordítani és közpénzeket meg kell mozgatni, hogyha az Uniós procedúrák lassan mennek, akkor akár költségvetési pénzt is, vagy kell segíteni, hogy magánvállalkozásokon keresztül oldják meg ezt a problémát.”

-magyarázta Korodi Attila volt környezetvédelmi miniszter. Szerinte a szaktárca jelenlegi vezetőjének, Nicolae Nemirschinek nincsenek pontos információi és ezért szeretné tovább halasztani az új hulladéklerakók megépítését.