Románia Alkotmánybírósága tegnap úgy döntött, hogy a bírói ítéletet annak kihirdetésekor meg kell indokolni. A bírói döntés utólagos megindoklása sérti az elítélt személy igazságszolgáltatáshoz és tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát – közölte a testület az Agerpres hírügynökséggel. Az alkotmánybíróság ezzel helyt adott a büntetőeljárási törvénykönyv azon cikkelye ellen benyújtott óvásnak, amely azt írta elő, hogy a bírói ítéletek indoklását az ítélet kimondása után legtöbb 30 napon belül meg kell fogalmazni. A büntetőeljárási gyakorlat eddigi formájában sértette az alapvető emberi jogokat és szabadságokat, az egyén igazságszolgáltatáshoz és tisztességes bírói eljáráshoz való jogát. Így a bírói ítéletet annak kihirdetése napján kell megszövegezni és megindokolni.