A tegnap közölt felszólítás szerint Romániának mihamarább vissza kell fizetnie a más tagállamokból vásárolt gépkocsik forgalomba írásából származó jogtalanul birtokolt összegeket. Egy másik levélben pedig arra hívja fel a figyelmet,hogy Románia és Észtorság nem iktatta saját jogrendjébe az elektromos és elektronikus hulladékok kezeléséről szóló Európai Uniós irányelvet. Ezen kívül az ország késik a Közösségi Vámkódex vámtartozásra vonatkozó előírásainak, valamint a nyugdíjjogosultságok hordozhatóságáról szóló irányelv alkalmazásával ami által plusz nyugdíjhoz juthatnának a mobilis munkavállalók. A közbeszerzéssel kapcsolatban az Európai Bizottság 15 tagállamot, köztük Romániát, az Egyesült Királyságot, Németországot, és Magyarországot is  arra szólította fel, hogy igazítsa nemzeti közbeszerzési és koncessziós szabályait az uniós joghoz. Abban az esetben, ha az országok két hónapos határidővel nem teszik jóvá a fenti mulasztásokat, az Európai Bizottság úgynevezett indokolással ellátott véleményt fogalmaz meg. Ezt követően pedig szükség esetén az Európai Bíróság elé kerülhet az ügy.