Az oktatási miniszter szerint állandó információcserére van szükség az EU-tagállamok között a tanulók, az egyetemi hallgatók és a munkaerő mobilitására vonatkozóan, és kijelentette, hogy az európai egyetemek hálózatának létrehozására irányuló kezdeményezés lehetőséget teremt a kiegyensúlyozott mobilitásra és fokozott együttműködésre. A román szaktárca vezetője arra is rámutatott, hogy a mobilitás az európai együttműködés és szabad közlekedés fontos eleme. A megbeszélés során elfogadták az Európai Unió Tanácsának állásfoglalását az európai szemeszterben alkalmazandó szakképzésről és szakoktatásról.