Azok a gyerekek, akik mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossággal, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdenek az általános iskolában sajátos módszertan szerint tanulnak, ám a középiskolai és egyetemi felvételi során a standard feladatsort kell megoldaniuk. A tanulók helyét, akárcsak a roma vagy a Moldovai Köztársaságból érkező gyerekeknek, a megadott beiskolázási kereten kívul biztosítaná a minisztérium, tehát nem foglalnák el a felvételivel bejutottak helyét. Az oktatási minisztériumnak egy hónap áll rendelkezésre a helyek biztosítására, de a tanfelügyelőségek még nem kaptak erről semmiféle tájékoztatást a szaktárcától. A módszertan már a vizsgák időpontja előtt egy évvel megjelenik.