Az oktatási minisztérium szakemberei új tanmenetet dolgoznak ki a román nyelv oktatására. Eszerint az a cél, hogy a román tantárgy ne a lexikális tudásra helyezze a hangsúlyt, hanem inkább a kommunikációra. Emiatt azt szeretnék, hogy ne legyenek kötelező olvasmányok, hanem lesz egy ajánlás, amiből az oktatók szabadon választhatnak. Mina Maria Rusu az oktatási bizottság munkacsoportjának vezetője elmondta, az a cél, hogy a diákokat rávezessék az olvasás szeretetére és arra, hogy tanuljanak meg helyesen írni románul. Példaként elmondta, hogy az V-ik osztályosoknak a tanügyminisztérium ajánlásában mesék, versek, hírek olvasása és hallgatása szerepel.