Csak az oktatási minisztérium álláspontjának ismeretében hajlandó véleményezni a marosvásárhelyi katolikus iskola helyzetére ideiglenes megoldást biztosító önkormányzati határozati javaslatot a Maros megyei főtanfelügyelőség. Tegnap kellett volna véleményeznie a főtanfelügyelőségnek a marosvásárhelyi helyi tanács pénteki határozattervezetét, amely biztosítaná, hogy a működési engedélyétől jogerős bírósági ítélettel megfosztott II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai zavartalanul fejezhessék be a tanévet, de az intézmény vezetőtanácsa elnapolta a döntést – írja a Transtelex. Illés Ildikó  főtanfelügyelő-helyettes elmondta, hogy a határozattervezet véleményezése szerepelt a vezetőtanács tegnapi ülésének napirendi pontjai között, de azért nem döntöttek róla, mert várják az oktatási minisztérium útmutatásait ebben a szerinte „jogi szempontból bonyolult” ügyben.  A bonyodalmat az okozza, hogy a katolikus iskolát nem az önkormányzat, hanem a minisztérium hozta létre egy rendelettel, amelyet utólag hatályon kívül helyezett a legfelsőbb bíróság – közölte Illés Ildikó. Kallós Zoltán oktatási államtitkár a Transtelexnek kifejtette, nem érti, hogy miért van szüksége a Maros megyei főtanfelügyelőségnek a döntés meghozatalához a minisztérium álláspontjára. Leszögezte: egy település iskolahálózatának meghatározása soha nem volt a minisztérium hatásköre, ez a helyi önkormányzat és a megyei tanfelügyelőség feladata, teljesen függetlenül attól, hogy egy adott tanintézetet ki hozott létre. Ennek ellenére az oktatási tárca hamarosan elküldi az álláspontját a katolikus iskola ügyében.