A kormányzó párt egy törvénytervezetet dolgozott ki a közigazgatási egységek átszervezéséről, és eszerint ezer kisvárost községgé, 2 ezer községet pedig faluvá alakítanának át. A törvénytervezet szerint a községeknek 5 ezer szavazati joggal rendelkező lakosa kellene legyen, a kisvárosoknak pedig tízezer. Most viszont a községeknél például elég, ha 2100 felnőtt lakosa van a településnek. Ezzel az átszervezéssel csökkentenék a személyzeti kiadásokat, hiszen a községekben jóval kevesebb közalkalmazottat foglalkoztatnak, mint a városokban. A törvény 2012-től lépne életbe, ha elfogadná a parlament.