Döntő házként szavazta meg tegnap a képviselőház az Anghel Saligny országos beruházási tervről szóló sürgősségi kormányrendeletet törvényerőre emelő jogszabályt. A tervezet indoklása szerint a törvénnyel jogi keretet teremtenek az önkormányzatok számára olyan beruházások támogatására, amelyek az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítják a teljes lakosság számára, növelik az életminőséget és elkerülik az elmaradott közösségek elnéptelenedésének kockázatát. A program az európai környezetvédelmi és vízügyi direktívákhoz való alkalmazkodást célzó erőfeszítések sorába tartozik. Egyik módosítás szerint a program keretében a 2 ezer főnél kisebb lélekszámú településeken is építkezési, újjáépítési, átalakítási, bővítési, rehabilitációs munkálatok végezhetők a szennyvízkezelés terén, beleértve a csapadékvíz-elvezető és esővízgyűjtő rendszereket is. A szenátus tavaly októberben már elfogadta a tervezetet, a képviselőház most döntő fórumként szavazott róla.