A végzősök két hetente kell részt vegyenek a történelemórákon a földrajz órákkal felváltva. A szakszervezetek és az oktatásügyi miniszter még nem egyeztek meg viszont abban, hogy a választható tornaórákat kötelezővé teszik-e vagy sem. A tornatanárok ugyanis nem értenek egyet azzal, hogy az órarendben csak egy kötelező sport óra maradjon, mert a Uniós norma is hetente minimum három testnevelés órát ír elő. Erről valószínűleg ma döntenek.