Lemondásának indokaként a marosvásárhelyi katolikus iskola újra alapítása körül kialakult áldatlan helyzetet hozta fel, amelyben őt sokan árulónak bélyegezték. Illés Ildikó tizennyolc éve dolgozott a Maros Megyei Tanfelügyelőségen, aki 2008-tól töltötte be a helyettes tanfelügyelői pozíciót. Munkaköri leírása mellett egyik fő prioritása volt a magyar oktatás helyzete Maros megyében.