Leállították a vajdahunyadi vár restaurálását, mert kiderült, hogy hiányos tervek alapján végezték a munkálatokat. A várat 13 éve restaurálják, és eddig 2 millió eurót költöttek rá, de a munkálatoknak csak a 25 százalékát végezték el. A költségeket részben a helyi önkormányzat, részben a kulturális minisztérium fedezte. A szaktárca most azért állította le a restaurálást, mert a munkálatokat nem egy egységes terv alapján végezték, így szabálytalanul jártak el. A restaurálás csak azután folytatódhat, ha elkészül az egész kastélyra vonatkozó egységes felújítási terv.