Sorin Cîmpeanu sajtótájékoztatóján rámutatott, két törvénytervezet készült, az egyik a közoktatást, a másik a felsőoktatást érintő elképzeléseket tartalmazza. A törvényjavaslatokat a minisztérium dolgozta ki az illetékes szakigazgatóságokkal való egyeztetést követően, és augusztus 17-éig lesznek közvitán.  Cîmpeanu hangsúlyozta, a reformcsomagot a kormány és a parlament is felvállalta már azáltal, hogy belefoglalták az országos helyreállítási tervbe, az erre fordítható finanszírozás a helyreállítási alapból Románia által lehívható teljes összeg 12 százalékát teszi ki. A projekt célkitűzései között szerepel, hogy az évtized végéig legalább ötven százalékkal csökkenjen a funkcionális analfabéták aránya a 15. évüket betöltött fiatalok körében, a korai iskolaelhagyók aránya pedig ne haladja meg a tíz százalékot. Szintén 2030-ig el akarják érni, hogy valamennyi tanár, illetve a nyolcadik osztályt elvégző fiatalok legalább 85 százaléka rendelkezzen alapfokú digitális kompetenciával. Egységesíteni akarják az érettségit, amely a PISA-tesztekhez hasonló országos kompetencia-felmérés lesz a középfokú oktatás bármely formáját elvégző diákok számára. A nyolcadik osztályos záróvizsga, az „országos képességfelmérő” után három típusú – elméleti, szakmai és tehetséggondozó – középiskola közül választhatnak majd a fiatalok, de az új oktatási rendszer minden tanév végén lehetővé teszi az átiratkozást a három iskolatípus között. Emellett a keresettebb középiskoláknak, ahol túljelentkezés van, várhatóan joguk lesz felvételi vizsgát szervezni még az egységes képességfelmérő előtt. A szakközépiskolák első három évének sikeres elvégzése után a diákok hármas szintű szakmunkási képesítést szerezhetnek.