Az elmúlt időszak legnagyobb összegű, 140 millió lejes,  támogatását nyerte el víz- és csatornahálózat bővítésére, valamint utak, hidak korszerűsítésére és építésére Maros megye az Anghel Saligny közművesítési program keretében – jelentette be mai sajtótájékoztatóján Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke. A támogatásnak köszönhetően két fontos útszakaszt javítanak meg, az egyik a Marosvásárhely–Marosszentkirály–Mezőbánd–Mezősályi–Nagysármás–Beszterce-Naszód megye , erre 127 millió lejt különítettek el, illetve a 151D jelzésű útszakasz, amely a Nyárádtő és Ákosfalva közötti út rehabilitációját célozza meg, ennek értéke 12 millió lej. Marosvásárhely 43 millió lejes támogatásban részesült, amelyből a Dózsa György út és Szabadság utca közötti vasúti felüljáró megépítéséhez is hozzájárulnak. Szászrégen, Erdőszentgyörgy, Nyárádszereda, valamint Szováta összesen 78 millió lejes támogatást nyert az úthálózataik korszerűsítésére. Nyárádgálfalva, Vámosgálfalva, Nyárádmagyarós, Székelyvécke, valamint Csíkfalva több mint 15 millió lej finanszírozásban részesült hidak építésére. Ivóvízhálózat és szennyvíz-hálózat bővítésére, illetve kiépítésére többek között  Ákosfalva, Balavásár, Mezőpanit 150 millió lejt nyert. 

 

SEP