Erről tegnap döntött az Alkotmánybíróság. A joghatóság úgy döntött, az állam az alaptalanul befizetett összegeket jogtalanul használja, ezért az adófizetőt az összeg visszaszolgáltatásakor megilleti a visszatartás idejére számított kamat is. Az Alkotmánybíróság szerint az összegek állam általi használata az adófizető tulajdonjogát sérti, ezért jogosult a kártalanításra. Az Alkotmánybíróság döntése kötelező érvényű.