Közölte tegnap a szaktárca. Az oktatási minisztérium közleménye rámutat, a rendes pedagógusi állás elnyeréséhez legalább 7-es jegyet kell elérnie a vizsgázónak, és a meghirdetett állásokat az írásbeli vizsga jegyeinek csökkenő sorrendjében osztják el. Az áthelyezés igényléséről szóló iratok, majd az esetleges fellebbezések online is elküldhetők, valamint a helyek elosztása is történhet online. A hozzájárulásos áthelyezést idén a megyei tanfelügyelőségeknek kell megszervezniük. A véglegesítő vizsga előtt álló pedagógusok kérvényezhetik a tanfelügyelőségnél, hogy ismerjék el a képesített tanárként a legutolsó szakellenőrzés alkalmával kapott jegyüket. Az írásbeli vizsga a fizikai távolságtartás szabályainak betartásával zajlik majd, tehát legtöbb tíz vizsgázó tartózkodhat egy teremben.