A Bákó megyei Dormánfalva városa tavaly augusztus elején indított pert Csíkszentmárton ellen, mivel a székelyföldi település közvagyonaként tüntette fel az úzvölgyi katonatemetőt és a közelében álló használaton kívüli kaszárnyasort. A per során Dormánfalva önkormányzata arra hivatkozott, hogy a temető területe már 1990-ben a moldvai kisváros magánvagyonának leltárában szerepelt. Azonban a szentmártoni önkorményzat az 1800-as évekből származó telekkönyvek bemutatásával bizonyította, hogy a vitatott terület Csíkszentmárton község földbirtokos közösségének a tulajdona, ezért a Hargita Megyei Törvényszék megalapozatlannak tartotta és elutasította Dormánfalva érveit, és 9.500 lej perköltség megtérítésére kötelezte a moldvai önkormányzatot. A Bákó megyei település fellebbezett, de a marosvásárhelyi ítélőtábla is Csíkszentmárton javára döntött.