A javaslatok között szerepel többek között, hogy a féléves átlagfizetésének 70 százalékát kapja meg minden olyan, a turisztikai iparban dolgozó személy, akinek az állása a járvány miatt megszűnt. A karantén okozta késés a bankkölcsönök részleteinek visszafizetésében ne számítson késésnek, mentsék fel minden adó kifizetése alól azokat a vállalkozásokat, amelyek részben vagy teljesen beszüntetik működésüket a járvány miatt. Továbbá halasszák el az ÁFA és a társadalombiztosítási illetékek befizetésének határidejét a járvány ideje alatt minden olyan vállalkozás számára, amely több mint 15 napra felfüggeszti működését,  a kormány különítsen el pénzügyi erőforrásokat a járvány által súlyosan érintett gazdasági ágazatok támogatására, vállalja át a helyi önkormányzatnak alárendelt kulturális és sportlétesítmény bezárásával kapcsolatos veszteségek felét, a helyi adó- és illetékkedvezmény határidejét tolják ki május 31-ig.