Az ErdélyFM által lebonyolított nyereményjátékokra

Az ErdélyFM bármely műsorában elhangzott nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott és/vagy annak weboldalán közzétett felhívás feltételeinek megfeleljen:

 

1. A nyereményjátékokban kizárólag 14 éven felüli, román állampolgárságú magánszemély vehet részt, aki nem esik a 2. pontban meghatározott személyek körébe. A részvételi feltételeknek megfelelő játékos akkor tekinthető nyertesnek, ha az adásban elhangzó vagy más módon közzétett kérdés(ek)re helyesen válaszol.

 

2. A nyereményjátékokban a ErdélyFM alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt;

 

3. Azon játékokban, amelyek nyereménye alkoholtartalmú ital, 18 évnél fiatalabb hallgatók nem vehetnek részt.

 

4. Mind az ErdélyFM partnerei kereskedelmi megjelenésének, mind az ErdélyFM  saját akcióinak elsődleges célja, hogy a lehető legtöbb hallgató tudjon részt venni és nyerni a nyereményjátékokban, ezért egy nyereményjátékban egy játékos csak egyszer nyerhet. Egy nyereményjátéknak minősül egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel lebonyolított játék. Sms-ben, vagy messengeren lebonyolított játék esetén egy játékos csak addig próbálkozhat újra, amíg nem nyer. Amennyiben egy játékos egy adott játékban már egyszer nyert, többé abban a játékban nem vehet részt. Azon játékosok, akik bármilyen módon megszegik a jelen szabályt, akár utólag is kizárhatóak a játékból és nem jogosultak a játékban nyert nyereményhez.

 

5. A nyeremény kizárólag a nyertes játékos nevére szól, át nem ruházható, tárgynyeremény esetén készpénzre nem váltható.

 

6. A játékos a nyereményjáték megnyerését követő 8 munkanapon belül köteles átvenni a nyereményét. Az átvétel helye – amennyiben külön, egyedi szabályzat máshogy nem rendelkezik – minden esetben az ErdélyFM  székhelye (Marosvásárhely, Predeal utca 12 szám). A nyeremények átvételére a rádió titkárságán, munkanapokon 9 órától 17 óráig van lehetőség. Az időponthoz kötött és késedelmesen átvett nyereményekért (pl. belépőjegy valamely eseményre) a rádiót semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremény határidőn belüli átvételének elmaradása esetén az ErdélyFM jogosult a nyereményt más nyereményjátékban felhasználni. A nyeremény átvételének meghiúsulása esetén a rádiót semmilyen felelõsség nem terheli.

 

7. Az ErdélyFM  nem vállal felelősséget a játékosok által tévesen vagy hibásan megadott adatok miatti következményekért. Az ErdélyFM  illetve a nyereményjáték szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős a nyereményjáték során esetlegesen fellépő hibákért, hiányosságokért,  és kizár mindenfajta kártérítési igényt a játékosoknál felmerülő esetleges költségekért, veszteségekért.  Továbbá nem vállal felelősséget a nyeremény átvétele után szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért.

 

8. Az ErdélyFM fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen általános feltételeket vagy magát egy konkrét nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa. Az ErdélyFM jogosult a nyereményjátékot bármikor visszavonni. A nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosítás vagy annak visszavonása minden esetben kihirdetésre kerül a www.erdelyfm.ro weboldalon.

 

9. Az ErdélyFm a nyertesek adatait rögzíti és a hatályos jogszabályokban, valamint az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint kezeli. A nyertes adatait kizárólag jogszabály által előírt kötelezettség alapján, vagy a nyeremény postázása, kiszállítása céljából adja át az arra feljogosított szerveknek vagy harmadik félnek.

 

10. A nyereményjátékban történő részvétellel és a nyeremény átvételekor a jelen szabályzat mellékletét képező nyilatkozat aláírásával a játékos automatikusan tudomásul veszi a szabályzatban foglalt részvételi feltételeket.