Ezeket május 23. és június 10. között tartják. A vizsga menete nem változott az előző évekhez képest. A másodikosoknak román nyelv írás és olvasás vizsgán, matematika teszten kell részt venniük, illetve magyar nyelv írás és olvasás teszten. A negyedikesek román nyelvből, matematikából és magyar nyelvből írásbeliznek. A hatodikosok román nyelvismeretét, kommunikációs készségeit mérik fel, illetve matematika és környezettan ismereteiket. A másodikosokat a saját tanítójuk teszteli, a negyedik és hatodik osztályosokat más pedagógus vizsgáztatja. Minden vizsgán részt vesz egy második pedagógus is, aki felügyeli a vizsga menetét. A gyerekek saját tantermükben vizsgáznak. A másodikosok minden tesztje fél órás, a negyedikesek és hatodikosok egy órás vizsgákon vesznek részt. A teszteredmények nem kerülnek be a naplóba, ezeket iskola szinten összesítik, a pedagógusokat segítik, hogy a diákok felkészültségi szintjéhez, kompetenciáihoz igazított tantervet dolgozhassanak ki.