Az utóbbi napokban Hargita megye minden településére megérkezett az Európai Unió Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Programja által biztosított élelmiszersegély-szállítmány. A térségben közel 23 ezer élelmiszercsomagot osztanak ki a rászorulóknak. Csíkszeredában hétfőn láttak hozzá a csomagok átadásához. A törvény három kategóriába sorolja az uniós élelmiszersegélyre jogosultakat. Egyrészt azok a személyek kaphatnak segélycsomagot, akik a polgármester utasítása alapján garantált minimáljövedelemre jogosultak. Szintén segélycsomagra számíthatnak a családi pótlékban részesülők, illetve azok a személyek, akik időszakosan kerültek nehéz helyzetbe természeti csapások miatt, valamint a súlyos fogyatékkal élők, akik nem részesülnek állami vagy magánintézetek nyújtotta gondozásban.