A Civilek Háromszékért Szövetség 8 intézményben vizsgálta meg, hogy betartják-e az anyanyelv használati jogokat. A civil szervezet azt állapította meg, hogy minden hivatalban szinte kizárólag csak a román nyelvet használják, a honlapok 90 százaléka csak román nyelvű, és a hivatalos értesítésekben csak egy intézmény fogalmaz két nyelven. A hivatalos dokumentumok minden esetben csak román nyelvűek voltak, és több esetben az is kiderült, hogy nincs magyar nyelvet ismerő alkalmazott. A Civilek Háromszékért Szövetség vizsgálata szerint a kétnyelvűséget többnyire csak a hirdetőtáblákon és az intézmények névtábláján alkalmazzák.