Az európai beruházásokért és projektekért felelős tárca folyósította a szociális utalványok harmadik, 250 lej értékű részletét. A pénzt több mint 2,3 millió romániai személy szociális kártyájára utalták át. Év végéig még egy 250 lej értékű részletet fognak folyósítani. A támogatásra a nélkülözésben élő és a szegénység kockázatának kitett személyek jogosultak, mint például az 1500 lejnél kisebb összegű nyugdíjban részesülők, vagy azok a fogyatékkal élők, akiknek a jövedelme nem éri az 1500 lejt.