A Román Közszolgálati Televízió igazgatótanácsának RMDSZ által delegált tagja esetében az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség összeférhetetlenséget állapított meg, mivel 2016. márciusa és 2017. szeptembere között, illetve 2018. márciusa és szeptembere között egy időben volt a közszolgálati televízió igazgatótanácsának tagja, valamint két kereskedelmi társaság ügyvezetője. A feddhetetlenségi ügynökség szerint ezáltal áthágta a 2003/161-es számú, a közméltósági, köztisztviselői tisztség gyakorlása során átláthatóságot biztosító összeférhetetlenségi jogszabály előírásait. A döntés ellen fellebbez Nagy-Debreczeni Hajnal, aki szerinte nincsen összeférhetetlenség, és nem közölt valótlanságokat az érdeknyilatkozatában. A törvény értelmében ugyanis a vezetőtanács tagjai nem lehetnek ügyvezetők olyan cégekben, amelyeknek a fő tevékenysége a médiához kapcsolható és ezek a cégek, ahol a vezetőtanácsi tagok az ügyvezetők, nem állhatnak szerződéses viszonyban sem a román rádiótársasággal, sem a román televíziótársasággal. Ezeket az előírásokat betartotta, állítja az RMDSZ által delegált tag. Az összeférhetetlenségi szabályok megszegése fegyelmi vétségnek minősül, az összeférhetetlennek nyilvánított személyeket pedig három évre eltiltják valamennyi köztisztség viselésétől.