A panaszosok szerint visszaéltek a hivatali hatalmukkal, és előnyhöz juttatták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem román tagozatát a magyar tagozattal szemben. Az ügyészségi kereset hasonlít ahhoz, amely alapján a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum létrehozása ügyében indított eljárást a DNA. A döntésről Kincses Előd, a panaszosok ügyvédje számolt be egy tegnapi nagyváradi sajtótájékoztatón. Elmondta, álláspontja szerint a MOGYE szenátusa egy 2010-ben elfogadott ARACIS-határozatra hivatkozva döntött úgy, hogy az orvosi egyetemeken a gyakorlati oktatás kizárólag román nyelvű legyen, tudósít az MTI. Szerinte ezt a – magyarok számára kedvezőtlen – rendelkezést hatálytalanította a 2011-ben elfogadott tanügyi törvény, mely teljes körű anyanyelvi oktatást biztosít a kisebbségeknek, és hatályon kívül helyezett a jogszabállyal ellenkező minden rendelkezést. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 2011-ben alakult ki éles konfliktus az egyetem román vezetése és magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból fontos előírásait. A konfliktus rendezésére tett kísérlet 2012 májusában az Ungureanu-kormány bukásához vezetett.