Döntőházként szavazta meg a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy szociális és szolidaritásalapú vállalkozásoknál is végezhető legyen önkéntes munka. A sérülékeny társadalmi csoportok munkavállalói számára a szervezetnek tanácsadást, szakmai képzést is biztosítania kell, ezeket a tevékenységeket is lehetőség lesz önkéntes munkával biztosítani. A törvénymódosítás értelmében a vállalkozásoknak éves szinten el kell küldeniük az önkéntesek nyilvántartási jegyzékének másolatát a Megyei Munkaerő Elosztó Ügynökséghez , amikor éves tevékenységi jelentésüket is leadják. Romániában az önkéntes munkát csak akkor ismerik el szakmai tapasztalatként, ha a tanulmányoknak megfelelő területen végzik azt. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok értelmében önkéntes munka esetén önkéntes szerződést kell kötni, az önkéntes személy életkora nem lehet kevesebb, mint 15 év és el kell végezni egy munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó képzést is az önkéntes munka megkezdéséhez. A jogszabálytervezet az államelnöki kihirdetést követően és a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lép hatályba.