Döntő kamaraként fogadta el a szenátus plénuma azt a törvénytervezetet, amely értelmében értékjegyeket bocsáthat ki az oktatási minisztérium az óvodások és elemi iskolások számára. A javaslatot a liberális párti törvényhozók kezdeményezték. A szöveg leszögezi, hogy az értékjegy kizárólag az oktatást, nevelést szolgálhatja, nem ruházható át, és a szolgáltatás kifizetését az iskolák rendezik. Az értékjegyet a gyermek szülője vagy törvényes gyámja kell hogy kérelmezze. Az értékjegy pénzbeli értékét minden évben az inflációs rátához fogják igazítani. Az értékjegyből részben vagy teljesen fedezhető lesz majd az órák utáni foglalkozás költsége. A tervezet a tanügyi törvényt módosítja és egészíti ki. A jogszabályt a képviselőház már hallgatólagosan elfogadta, most a szenátus döntő házként szavazott róla.