A közoktatás jelenlegi helyzetére és jövőjére vonatkozó stratégiatervezet különös figyelmet fordít a demográfiai szempontból veszélyeztetett oktatási helyszínekre. Az Iskolák veszélyben nevű kataszter, amelyet a nyár folyamán állítottak össze, 235 település illetve iskola esetében állapítja meg, hogy ott 2020-ig komoly kihívások elé kerül a magyar nyelvű oktatás. A jelentésben 42 Maros megyei település szerepel. Székely István, a Kulturális Autonómia Tanács elnöke szerint minden magyar gyermek számára biztosítani kell a magyar oktatásban való részvétel lehetőségét, akkor is, ha a gyerekszám még a legkedvezőbb jogszabályi értelmezés esetén sem teszi lehetővé az iskola fenntartását az adott lakóhelyen.

„Az elemi osztályosoknak lehetőleg helyben kell biztosítani az anyanyelvi oktatást, míg a felsőbb tagozatokon az ismert, kipróbált, egyes helyeken bevált módszerek közül az optimálisat kell választani, így tanulói ingázás térítés vagy iskolabusz révén, tanári ingázás, szórványkollégiumi vagy a nagy iskolaközpontok kollégiumaiban történő elhelyezés közül kell választani a legmegfelelőbbet.”

– mondta Székely István. A helyzet megoldására a közoktatási stratégiatervezet kistérségi iskolahálózatok kialakítását javasolja, illetve a már létező szórványkollégium-rendszer kiterjesztését. A tervezet azt is kiemeli, hogy szakiskolákat kell létesíteni, és olyan képzéseket kell indítani, amelyek terén több szakemberre lenne szükség, így például a mezőgazdaság és környezetvédelem területén.