179 támogató és 90 ellenszavazattal fogadta el tegnap a képviselőház a tervezetet. Cikkelyenként már múlt szerdán jóváhagyta az alsóház a tervezetet, több mint 13 órás vitát követően. Akkor arra a módosító javaslatra is rábólintottak a képviselők, amelynek értelmében az államnak kötelessége visszkeresetet indítani azon bírák és ügyészek ellen, akik ‘rosszhiszeműségből vagy súlyos hanyagságból’ olyan tévedést követtek el, amellyel kárt okoztak az államnak. A plénum által elfogadott tervezet ugyanakkor előírja, hogy az államfő nem utasíthatja el a Legfelsőbb Bíróság elnökének és alelnökeinek kinevezését. Egy másik cikkely értelmében a bírák és ügyészek családtagjai ingyenes orvosi ellátásra jogosultak – írja az Agerpres.