Az alapképzés nappali tagozatára beiratkozott egyetemi hallgatók a kari tanács jóváhagyásával egy év alatt két évfolyamot is elvégezhetnek. Ez bizonyos fakultásokra nem vonatkozik – erről szóló módosító javaslatot fogadott el ma a képviselőház tanügyi bizottsága a felsőoktatási törvénytervezet vitáján. Az Agerpres által idézett javaslat szerint az orvosi-gyógyszerészeti, katonai, hírszerzői, rendőri, csendőri és nemzetbiztonsági fakultások, illetve az utolsó tanulmányi év kivételével minden más karon összevonható két tanulmányi év. Egy másik elfogadott módosítás szerint az egyetemek felhasználhatják különböző beruházásokra a diákok által fel nem vett ösztöndíjakat vagy utazási támogatásokat.