A tanítási időn kívül ingyen vagy térítés ellenében bárki használhatja az iskolai sportpályákat. Az erről szóló tervezetet ma döntő házként fogadta el a képviselőház.  A jogszabályjavaslat szerint a létesítményeket igénybe vevő természetes vagy jogi személyek kötelesek betartani a hozzáférésükre és használatukra vonatkozó szabályokat. A helyi önkormányzatok fennhatósága alá tartozó oktatási intézmények szabadtéri sportpályáira ingyenes a belépés a gyerekeknek és a 18 év feletti középiskolás fiataloknak. A törvény hatályba lépésétől számított 120 napon belül valamennyi oktatási intézménynek bele kell építenie a működési szabályzatába a sportpályahasználat előírásait, illetve a tanórákon kívül, munkaszüneti napokon és vakáció idején érvényes órarendjét. Ezeket jól látható helyen ki kell függeszteni, és meg kell jelentetni az intézmény honlapján is – rögzíti a tervezet.