Az Európai Bíróság tegnap hozott döntést egy szír házaspár által indított perben, amelyet a németországi szabályozások miatt indítottak, melyek szerint a hatóságok meghatározhatják, hogy a menekülteknek az ország melyik övezetében legyen a lakóhelye. A szír házaspár szerint ezzel korlátozzák a szabad mozgáshoz való jogukat. Az Európai Bíróság viszont azt állapította meg, hogy a tagállamoknak joguk van tartózkodási helyet kijelölni a menekültek számára abban az esetben, amikor a bevándorlók fokozott integrációs nehézségekkel küzdenek. A bíróság ítéletében azt is kimondta, hogy a menekültek ugyanolyan szociális juttatásokra jogosultak, mint az adott országban tartózkodó más Európai Unión kívülről érkező bevándorlók.