A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma több oldalas közleményt adott ki, amely szerint a magyar nyelv használata a román rovására történik. A Ioan Lăcătușu által vezetett fórum nehezményezi, hogy az önkormányzatokban csak magyarul zajlanak a tanácsülések és az oktatásban, közigazgatásban, sajtóban elterjedt a magyar nyelv. Azt is kifogásolják, hogy teljes intézményi rendszerek működnek magyarul, ahol a magyarországi hatóságok kizárólag magyar nyelvű rendezvényeket szerveznek a térség jövőjéről tanácskozva. Emellett utcákat neveznek el, a fórum szerint fasiszta magyar személyiségekről. A közlemény felszólítja a magyar közösségek vezetőit, hogy ismerjék el, hogy Románia teljesítette a Gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltakat és ne népszerűsítsék a románellenességet.