Az alkotmánybíróság egyöntetű döntéssel elutasította mai ülésén az USR beadványát. A kormány által kezdeményezett törvény az úgynevezett visszaélés-bejelentő rendszerről és a bejelentő személyek védelméről szóló uniós irányelvet ülteti át a hazai jogrendbe. Az USR arra hivatkozva támadta meg a jogszabályt az alkotmánybíróságon, hogy az a parlament által elfogadott formában jelentősen gyengíti a közintézményeknél észlelt jogellenes tevékenységet feltárni kívánó személyek védelmét. Az ellenzéki alakulat úgy véli, a törvény nincs összhangban az ország uniós csatlakozásakor vállalt kötelezettségekkel, egyes előírásai pontatlanok és többféle értelmezésnek engednek teret. Azt is felrótták, hogy a jogszabály szerzett jogot von meg a visszaéléseket bejelentő közalkalmazottaktól azáltal, hogy csökkenti a jelenleg hatályos törvényben rögzített védelmüket. Az USR úgy véli ugyanakkor, hogy a törvény elfogadásakor sérült a kétkamarás parlament alkotmányos elve is, a képviselőház ugyanis számos olyan módosítást épített be a szövegbe, amelyeket a tervezetet első házként tárgyaló szenátusnak nem volt alkalma megvitatni.