A Remus Cernea képviselő által benyújtott jogszabálytervezet jelenleg közvitán van. A vallásoktatásra vonatkozó törvény módosítását a képviselő azzal indokolja, hogy a polgári törvénykönyv szerint 14 éves kor után mindenkinek jogában áll megválasztani, hogy milyen vallást gyakorol. A képviselő szerint összhangot kell teremteni a polgári törvénykönyv és az oktatási törvény között. Remus Cernea arra is felhívja a figyelmet, hogy a hittanórán a diákok legtöbbször nem vallástörténetet tanulnak, tehát nem látnak rá más felekezetekre, csupán egy vallás dogmáit, tanításait sajátítják el, így kevés az esélyük az önálló döntésre.A jelenlegi jogszabály szerint a szülőknek írásban kell kérvényezniük, ha vallásórára szeretnék járatni gyermeküket, függetlenül annak életkorától.