Az oktatási eredmények javítását célzó digitális platform (BRIO) által végzett legutóbbi országos műveltségi felmérés eredményei szerint a romániai diákok 42%-a nem tudja értelmezni az információkat és nem tud ezekről önállóan gondolkodni. Ovidiu Pânișoară, a Bukaresti Egyetem Pszichológiai és Neveléstudományi Kar Tanárképző Tanszékének igazgatója szerint a helyzet nem fog változni mindaddig, amíg nem hajtanak végre megfelelő változtatásokat az oktatási rendszerben. Szerinte a probléma egyik gyökere, hogy a Romániában használt tanterv nem ad elég időt a tanárnak magyarázni, sem a diáknak megérteni a leckét. A funkcionális analfabetizmus terjedéséhez az is hozzájárul, hogy a tanügyi rendszer az oktatók esetén a teljesítményt értékeli, és nem azt veszi figyelembe, hogy a diákok többsége miként fejlődik. A funkcionális analfabetizmus ellen a Klaus Iohannis elnök 2018-ban elindította a „Művelt Románia” című programot, amelynek céljai között szerepel az is, hogy 2030-ra a funkcionális analfabéták aránya maximum 20%-os legyen. Az azonban, hogy milyen eszközökkel akarják elérni ezt a csökkenést nincs pontosítva.