– Derült ki az Erdélystat tavalyi érettségi vizsgák alapján készült középiskolai rangsorából. A magyarul tanulók eredményeit figyelembe véve a legjobban teljesítő négy iskola a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a zilahi Silvania Főgimnázium, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Főgimnázium. Ezekben a líceumokban minden beiratkozó diáknak sikerült az érettségi vizsgája, illetve az összesített átlaguk is 8-as feletti volt. A rangsor kizárólag az érettségi teljesítmények alapján készült, viszont újdonsága, hogy a nyári és az őszi vizsgaidőszak összesített eredményeivel számol.