Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese tegnap azt mondta, hogy az általános iskolába beíratott gyermekek száma ismét meghaladta a lélektani határnak tekinthető 10 ezer főt. Magyari Tivadar éppen ezért pozitívan értékelte az RMDSZ Minden magyar gyermek számít kampányát, hiszen az előző évek csökkenő tendenciája után idén félezerrel több gyermeket írattak magyar iskolába a szülők. Magyari Tivadar beszámolójában külön kiemelte, hogy a szórványmegyékben, így például Beszterce-Naszód, Brassó, és Hunyad megyében az ötödik osztályba átlépve kevesebb magyar gyermek tér majd át román tagozatra, és jók az előrejelzések a líceumi beiratkozásokkal kapcsolatban is.