Hargita Megye Tanácsa megkapta az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntéséről szóló értesítését, miszerint 2 ezer lejes pénzbírságot rónak ki az oktatási minisztériumra a nem román anyanyelvű diákok románoktatására vonatkozó jogszabályok megsértése miatt. Továbbá kötelezik a szaktárcát, hogy hat hónapon belül ültesse gyakorlatba az oktatási törvény erről szóló rendeleteit. A panaszt még 2018-ban nyújtották be, és a beadványhoz csatlakozott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, és négy diák is. A panaszosok jelezték, hogy a törvény előírásai ellenére nem biztosítanak speciális tankönyveket és tantervet a magyar nemzetiségű tanulóknak, és nem gondoskodnak arról sem, hogy hatékonyabbá tegyék az értékelési módot az országos képességfelmérők és az érettségi vizsga román nyelv és irodalom vizsgán.