10 büntetés-végrehajtási intézményben éhségsztrájkot tartottak a fogvatartottak, tegnap este a botosani-i és a besztercei börtönökben rendbontások is történtek. A rabok felmásztak a börtön tetejére és hangosan tüntettek. A marosvásárhelyi börtön fogvatartottai nem csatlakoztak a börtönsztrájkhoz, a csíkszeredaiak igen, 15 rab éhségsztrájkolt. Romániában túlzsúfoltak a börtönök, az Emberi Jogok Európai Bírósága többször elítélte Bukarestet emiatt.