Ezúttal azt kéri, hogy érvénytelenítsék a kétnyelvű utcanévtáblákra kiírt közbeszerzési eljárást, ugyanis a feladatfüzetben továbbra sincs minta arra, hogy hogyan kell feltüntetni a táblákon a főnevekből álló utcaneveket. Dan Maşca, a Szabad Emberek Pártjának elnöke nehezményezi, hogy kizárólag a tulajdonnevekből álló utcaneveket foglalták be a dokumentációba, amelyeket értelemszerűen nem kell lefordítani. Dan Maşca azért is kéri a közbeszerzési eljárás törlését, mert úgy véli, teljes mértékben fölösleges mintegy 850 ezer lej közpénzt elkölteni, miközben a valódi kétnyelvűsítés nem oldódik meg. Dan Maşca a Dorin Floreához intézett korábbi nyílt levelében kiállt a kétnyelvű utcanévtáblák ügye mellett, és felhívta a figyelmet arra, hogy a marosvásárhelyi magyarok ugyanúgy adófizető polgárok, mint a román többség, ugyanolyan módon járulnak hozzá a város fejlődéséhez, ennek következtében ugyanazon jogok is illetnék meg őket.