A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács szerint az Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által bejelentett különnyugdíjakra estlegesen kivetendő szolidaritási adó sérti az ügyészek és bírák jogállását, ezért ha az intézkedés alkalmazásra kerül, a CSM az alkotmánybírósághoz és a nemzetközi szervezetekhez fordul. A CSM leszögezte, hogy a legtöbb államban, az európai joggyakorlatnak megfelelően, a bíráknak és ügyészeknek az alkotmány szavatolja jogukat, hogy az utolsó jövedelmük szintjéhez közelálló nyugdíjat kapjanak. Emlékeztettek arra is, hogy az ügyészi és bírói pálya az oktatáson kívül minden egyéb tevékenységgel összeegyeztethetetlen, szerintük a fizetésüknek összhangban kell lennie szakmájuk méltóságával és a felelősséggel, amit vállalnak.