Szögezte le tegnap az oktatási tárca, cáfolva az ezzel kapcsolatos korábbi híreket. A tanügyminisztérium leszögezi, hogy a törvény szerint, illetve a fogyatékkal élő személyek társadalmi integrálását célzó, a 2016-2020-as időszakra érvényes országos stratégia értelmében Románia vállalta, hogy egyetlen sajátos ellátást igénylő személyt sem fognak diszkriminálni, marginalizálni, kirekeszteni vagy visszaélni a helyzetével, sőt támogatni fogják döntéseinek és céljainak megvalósításában. A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek beilleszkedését a szakemberek létszámának növelésével, illetve erre szakosodott tanerők kiképzésével igyekszik elérni, akik az osztályon belül foglalkozhatnak a speciális igényű gyermekekkel. A minisztérium azután volt kénytelen közleményben tisztázni álláspontját, hogy Ecaterina Andronescu a napokban kijelentette, hogy miközben egyes, sajátos ellátást igénylő gyerekeket speciális tanintézetekben oktatják, míg másokat a többi, „normális iskolákban és osztályokban”, emiatt szerinte érdemes megfontolni „összegyűjteni őket egy helyre, és több szakpedagógust biztosítani számukra”.