Ezt azután jelentette be a megyei tanfelügyelőség, hogy az oktatási miniszter tegnapelőtt elrendelte, 2 napon belül váltsanak le minden olyan igazgatót és tanfelügyelőt, aki a posztját nem versenyvizsgával nyerte. E szerint Maros megyében 137 igazgatót kellett volna meneszteni, országos szinten pedig mintegy 16 ezer embert. Ennek a rendeletnek úgy tesz eleget a Maros megyei tanfelügyelőség, hogy a leváltott igazgatókat nevezi ki helyetteseknek addig, amíg kihirdetik az új versenyvizsgákat.